Vay tiêu dùng cá nhân bao gồm những thủ tục gì?

Khác với những khoản vay dùng cho kinh doanh, các bên cung cấp dịch vụ tài chính không yêu cầu người vay tiêu dùng cá nhân phải thế chấp tài sản. Tuy có một số bước yêu cầu chứng minh thu nhập, nhìn chung thủ tục của vay tiêu dùng đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải nắm bắt những bước chính để chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ cần thiết để vừa giảm thiểu thời gian không cần thiết vừa gia tăng tỉ lệ hồ sơ của bạn được duyệt.

Chuẩn bị và tiếp nhận hồ sơ

Người vay phải tìm hiểu (có thể tự tìm kiếm hay thông qua bên tư vấn) để quyết định bên cung cấp dịch vụ và khoản vay cụ thể mà họ nhắm đến. Sau đó, người vay phải chuẩn bị một bộ hồ sơ xin vay cá nhân với đầy đủ giấy tờ cần thiết theo quy định của bên cho vay. Thông thường, hồ sơ nay cần đầy đủ thông tin khách hàng và thu nhập.

Một số công ty tài chính hiện nay còn cho phép người vay nộp hồ sơ online để giảm thiểu thời gian đi lại cũng như dễ kiểm tra dữ liệu đã số hóa.

Thẩm định và duyệt hồ sơ

Sau khi bạn cung cấp cho bên dịch vụ tài chính những thông tin họ cần, việc bạn phải làm là chờ họ duyệt hồ sơ đó. Lúc này, nhân viên của công ty tài chính sẽ kiểm tra mục đích và khoản tiền vay của bạn có phù hợp không, đồng thời cũng sẽ đánh giá xem liệu bạn có khả năng chi trả đúng hạn hay không.

Ký hợp đồng

Khi hồ sơ đã được duyệt, bên công ty sẽ báo cho bạn để ký hợp đồng giữa hai bên và tiến hành giải ngân khoản tiền cần vay.